Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

juicyfruit
6002 169b
Reposted fromWarzywna Warzywna viachmiel66 chmiel66
juicyfruit
2053 bc30 500
Reposted frompoleszka poleszka viaanielciaakk anielciaakk
juicyfruit
6705 972d
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanielciaakk anielciaakk
juicyfruit
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabomdia bomdia
juicyfruit
8245 e3d7
Reposted fromsohard sohard viabomdia bomdia
juicyfruit
3420 f420
Reposted fromperfecttime perfecttime viaanielciaakk anielciaakk
juicyfruit
0458 8d37
Reposted fromtimetolove timetolove viaanielciaakk anielciaakk
juicyfruit
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viausmiechprosze usmiechprosze
juicyfruit
7493 a68f
<3
Reposted frompugul pugul viabomdia bomdia
juicyfruit
8919 bee8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabomdia bomdia
juicyfruit
0702 a3c1 500
Reposted fromviolet-hill violet-hill viabomdia bomdia

March 22 2015

juicyfruit
5473 e789 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viabluelagoon bluelagoon

February 08 2015

juicyfruit
5220 93c0 500
Reposted fromrol rol viabomdia bomdia
juicyfruit
6656 1d7d 500
Reposted fromzolwik zolwik viabomdia bomdia
By Marianna Raskin
Reposted fromcuty cuty viabomdia bomdia
juicyfruit
9214 1d6f
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabomdia bomdia

January 19 2015

juicyfruit
mini ataki paniki pod tytułem: z niczym nie zdążę, z niczym nie dam rady, co ja robię na tych studiach i w ogóle to już przegrałam życie i tak.
Reposted frombazyliszek bazyliszek viahiohio hiohio
juicyfruit
juicyfruit
5833 f57b
5715 ef88 500
Reposted fromtwice twice viaSTWRSK STWRSK
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl